България

Население
Населението на страната е приблизително 8,427 милиона души.  Преобладаващата част от населението изповядва източноправославно вероизповедание.  

География
България е разположена на 111 хиляди квадратни километра.  Средната надморска височина е 470 метра.  Стара планина разделя страната на две части.   Една трета от територията е заета от планини.  Под охраната на ЮНЕСКО са Пирин планина, езерото Сребърна на река Дунав, Рилският манастир и много други.   България е известна със своите 1600 извора на минерална вода с температура, варираща между 37º C и 101º C.   

Климат
По-голямата част от България има континентален - средиземноморски климат с четири сезона и средна годишна температура 10.5º C.    Отличава се със студена зима и горещо лято.   В годината има приблизително 2000 - 2400 слънчеви часа.    Средната температура през лятото (от април до септември) е 22º С, а през зимата е 0º С.    Снежната покривка се задържа 4 месеца.     

Държавно управление
България е парламентарна република.  Висш законодателен орган е парламентът. Изпълнителната власт е поверена на Министерския съвет и местните органи на властта.
 

Парична единица
Основната парична единица е българският лев, който е фиксиран към Euro при курс 1.95583 за 1 Euro.  

Основни градове

  • София     1.3 милиона жители
  • Пловдив   350 хиляди жители
  • Варна       299 хиляди жители
  • Бургас      230 хиляди жители
  Има летища в София, Варна и Бургас.    

Икономически и политически предпоставки
След въвеждането на валутния борд в България през 1997 година България е политически стабилна страна с развиваща се икономика и създадени условия и гаранции за чуждестранните инвестиции в страната.    Законодателството в България се променя в съответствие със законодателството на страните - членки на Европейския съюз.   

България има едни от най-либералните закони за чуждестранни инвестиции в района.  България не налага ограничения по прехвърляне на печалбата и други възнаграждения или репатриране на инвестирания капитал.    
 

Българската кухня
Много от българските продукти и ястия са известни по света.    Българската кухня и българските напитки имат свои почитатели и сред най-изисканите гастрономи и дегустатори.   България е известна с производството на кисело мляко с уникален вкус и консистенция.    Само в град Банско има около 250 ресторанта.  

Архитектура и култура
По българските земи са останали следи от историята на европейската цивилизация.  Тук се намират останки от тракийската, гръцката, римската архитектура.  В България са регистрирани над 40 000 паметници на културата от различни исторически епохи, обявени са 36 културни резервата, има над 300 музеи и галерии, 7 исторически паметника са в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.   

България е известна в целия свят със своята неповторима народна музика и танци.